Türkiye Cumhuriyeti

Lüksemburg Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Yararlı Telefonlar, 06.01.2011

Acil Durum Merkezi : 112
İtfaiye ve Ambülans : 44 22 44
Polis : 113
Acil Muayene : 49 776-5519
Eich Polikliniği Acil Servisi : 4411-7240
Kirchberg Hastanesi Acil Servisi: 2468-5500
Lüksemburg Hastanesi : 44 11 11
Taksi : 48 22 33