Türkiye Cumhuriyeti

Lüksemburg Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Türkiye ile Lüksemburg arasında imzalanan anlaşmalar, 06.08.2013

TÜRKİYE İLE LÜKSEMBURG ARASINDA İMZALANAN
ANLAŞMALAR, PROTOKOLLER VE PROGRAMLAR

 
- Türkiye ile Belçika-Lüksemburg Gümrük İttihadı Beyninde Mün’akit Gümrük ve Seyrüsefain Muahedenamesi

 İmza yeri ve tarihi: Ankara, 28 Ağustos 1927
Onay belgelerinin tarihi: 22 Mayıs 1928
Yürürlüğe girme tarihi: 12 Kasım 1928

 - Türkiye ile Belçika-Lüksemburg Ekonomik İşbirliği Arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları

İmza yeri ve tarihi: Ankara, 12 Mart 1947
Onay belgelerinin tarihi: 4 Haziran 1947
Yürürlüğe girme tarihi: 26 Mart 1947

 - Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika-Lüksemburg Ekonomik İşbirliği Arasında En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Kaidesinin Uygulanması hakkında Modüs Vivendi

İmza yeri ve tarihi: Ankara, 12 Mart 1947
Onay belgelerinin tarihi: 4 Haziran 1947
Yürürlüğe girme tarihi: 26 Mart 1947

 - Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika-Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasında Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları

İmza yeri ve tarihi: Roma, 26 Aralık 1949
Yürürlüğe giriş kararnamesinin yayın tarihi: 3 Ocak 1950

- Türkiye ile Lüksemburg Arasında Vize Anlaşmaları

İmza yeri ve tarihi: Lüksemburg, 15 Aralık 1952
 

- Türkiye ile Belçika –Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasında Ticaret ve Ödeme Protokolü

İmza yeri ve tarihi: Brüksel, 15 Nisan 1955
Onay belgelerinin tarihi: 27 Ağustos 1956
Yürürlüğe giriş kararnamesinin yayın tarihi: 04 Eylül 1956

 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Hükümeti Arasında Yardım Konsorsiyumu Çerçevesinde İmzalanan Kredi Anlaşması

İmza yeri ve tarihi: Lüksemburg, 03 Temmuz 1964
Yürürlüğe giriş kararnamesinin yayın tarihi: 3 Temmuz 1964

- Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika –Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

İmza yeri ve tarihi: Ankara, 27 Ağustos 1986
Onay belgelerinin tarihi: 13 Nisan 1989
Yürürlüğe girme tarihi: 04 Mayıs 1990

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika-Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasında Ekonomik, Sinai ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması

 İmza yeri ve tarihi: Ankara, 2 Haziran 1987
Yürürlüğe giriş kararnamesinin yayın tarihi: 29 Ağustos 1987

- Hükümetlerarası Türkiye-Belçika-Lüksemburg Ekonomik, Sinai ve Teknolojik İşbirliği Karma Komisyonu

I. Dönem Mutabakat Zaptı, 31 Ocak 1989
II. Dönem Mutabakat Zaptı, 17 Eylül 1991
III. Dönem Mutabakat Zaptı, 01 Ekim 1998
Tarım Alt Komitesi Mutabakat Tutanağı, 14 Şubat 1990

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması

İmza yeri ve tarihi: Ankara, 21 Nisan 1988
Onay tarihi: 7 Ekim 1988
Yürürlüğe giriş kararnamesinin yayın tarihi: 20 Ekim 1988

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaşması

İmza yeri ve tarihi: Ankara, 12 Ekim 1988
Onay belgelerinin tarihi: 19 Nisan 1990
Yürürlüğe girme tarihi: 06 Eylül 1991

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika –Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasında Denizcilik Anlaşması

İmza yeri ve tarihi: Ankara, 31 Ocak 1989

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması

İmza yeri ve tarihi: Ankara, 9 Haziran 2003
Yürürlüğe girme tarihi: 12 Mayıs 2005

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servbet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolu

İmza yeri ve tarihi: Ankara, 9 Haziran 2003
Onay belgelerinin tarihi: 02 Aralık 2004
Yürürlüğe girme tarihi: 18 Ocak 2005

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

İmza yeri ve tarihi: Lüksemburg, 20 Kasım 2003
Onay belgelerinin tarihi: 20 Ekim 2004
Yürürlüğe girme tarihi: 1 Haziran 2006

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin Uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma

İmza yeri ve tarihi: Lüksemburg, 8 Aralık 2004
Yürürlüğe girme tarihi: 1 Haziran 2006

- Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Satndartları Uluslararası Sözleşmesi (STCW) 1/10 kuralı uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Denizcilik Müsteşarlığı ile Lüksemburg Denizcilik İşleri Komiserliği Arasında imzalanan Gemiadamlarının Eğitim ve Uzmanlık Sertifikalarının Tanınmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası

İmza yeri ve tarihi: 24 Mart 2004
Yürürlüğe girme tarihi: 24 Mart 2004

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında Uygulama Programı

İmza yeri ve tarihi: Lüksemburg, 6 Haziran 2011

Yürürlüğe girme tarihi: 9 Şubat 2012